Blowing to blur

From Dhamma Wiki
Jump to navigation Jump to search

blowing : (nt.) vāyana; dhamana.

blown : (pp.) vikaca; vikasita.

blown off : (pp.) niddhanta.

blub : (v.i.) assuṃ moceti. (pp.) mocitassuka.

blubber : (f.) timiṅgalavasā. (nt.) rodana. (adj.) uddhumātoṭṭha.

bludgeon : (f.) gadā. (m.) laguḷa.

blue : (adj.; n.) nīla; nīlavaṇṇa.

blue blood : (m.) uccākulīna.

blue jay : (f.) kikī.

blue water-lily : (nt.) indīvara; nīluppala.

bluebeard : (m.) bahupajāpatika.

blueblack : (adj.) atinīla.

bluebook : (f.) mantimaṇḍalapavatti.

bluff : (adj.) asaṇha; avinīta. (m.) dappa; gabba; akkosa. (f.) sappapātabhūmi. (v.t.) (paṭimallam) abhibhavati. (pp.) abhibhūta (paṭimalla).

bluish : (adj.) īsaṃnīlaka.

blunder : (nt.) khalita. (m.) pamādadosa. (v.i.) khalati; pakkhalati. (v.t.) asammā pāleti or vateti. (pp.) khalita; asammā pālita; asammā vattita.

blunderer : (n.) pamādī; khalanasīla.

blundering : (adj.) pamādabahula; khalamāna.

blunderingly : (adv.) asamekkha; avīmaṃsitvā; pamādena.

blunt : (adj.) 1. kuṇtha; atikhiṇa; 2. ṃanda; dandha. (v.t.) kuṇṭheti. (pp.) kuṇṭhita.

bluntly : (adv.) 1. mandaṃ; 2. abahumānena.

bluntness : (f.) 1. kuṇṭhatā; atikhiṇatā; 2. mandabuddhitā.

blur : (m.) kalaṅka. (nt.) mala. (v.t.) dūseti; malinayati. (pp.) dūsita; malinayita.